شهید اکبر چاجی

💌

#وصــیت_نامــه
🌷شهــید اڪبر چاجـــی:
بــرای #اســلام و انقـلاب تبـلیغات

زیادی بڪنید تا ندای اسلام و اسلام

طلبی به اقصی نقاط جــهان برســد

در اشاعه و گستـرش فرهنگ اسلامی

تــــلاش لازم را بنمایید و از هیـــچ

ڪوششی دریغ نکنید همیشه گـوش

به فـــرمان #امام امت و مسـئولین

ڪشور باشـــید.

وصیت شهید

وصیت‌نامه شهید حسین خصاف

قدر امام را بدانید که هر چه برکت برای ملت است همین امام است به سخنان آن بزرگوار گوش فرا دهید و به حرف‌های او عمل کنید. من چند مرتبه به دوستان گفته‌ام اگر ما امام خود را بشناسیم امام عصر (عج) ظهور می‌کند.

شهیدانه

وصیت شهدا

سردار بی سر


فــــرازےازوصیتنــــامــہ⇩↯⇩

✍ ما در عصرى زندگى می‌کنیم که ظلم سراسر جهان را فرا گرفته است؛ ما باید خون بدهیم و آن قدر کشته بدهیم که اسلام عزیز تا ظهور مهدى عزیز {عج} پیروز شود و قسط و عدل الهى در سایه توحید برقرار گردد.

🔹سردار بی سر🔹
#شهید_حجت‌اللّه_صنعتــڪار 🌺
الهم عجل لولیک الفرج